Izdelava modifikacijskega paketa za SW vtočni objekt in opremo

Modifikacija sistema varnostne oskrbovalne vode sodi v nabor ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice. Zvišanje nivoja bo spremenilo možnost dostopa do opreme v vtočnem objektu NE Krško za potrebe pregledov in vzdrževanja. Sipro je projektiral potresno kvalificirane platforme za dostop do opreme in modifikacije podpornih sistemov protipožarnih črpalk (FP sistem) in črpalk bistvene oskrbovalne vode (SW sistem). Z modifikacijo se ob vertikalah  črpalk  vgradijo  specialna vodila, ki omogočajo izvlek in montažo črpalk v pogojih zvišanega nivoja vode. Dodatno so projektirane lestve za dostop na dno bazena v skladu s standardi zaščite pri delu. Projektirane so tudi dodatne remontne zapornice, ki bojo omogočale zajezitev in praznjenje prostora črpalk za dostop vzdrževanega osebja. Projekt je vključil varnostne analize, ki so bile potrebne za pridobitev dovoljenja s področja nuklearne varnosti. 

Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.