Zamenjava digitalnega kontrolnega sistema turbine (DEH), sistema zaustavitve turbine v sili (ETS) in kontrolnega sistema pregrelnika in ločevalnika pare (MSR)

Namen projekta je bila zamenjava sistema krmiljenja turbine (TCS) v NEK. Od časa izgradnje elektrarne do prvega zagona leta 1981, se je nadzor nad TG (turbina-generator) izvajal z DEH (digitalni elektro hidravlični) Mod II kontrolnim sistemom, ki je bil zasnovan v 70-ih letih in je temeljil na P2500 CPU in večjem številu I/O krmilnikov in modulov. CPU P2500 in pripadajoči krmilniki so bili zgrajeni z diskretnimi TTL komponentami (TTL tranzistorska logika), procesor P2500 pa je imel 64k od 16-bitnih besed pomnilnika feritnega jedra. Za ta čas je imel DEH Mod II sofisticiran vmesnik v MCR (glavna kontrolna soba), ki je temeljil na digitalnih funkcijskih tipkovnicah, alfa numeričnem črno-belem CRT monitorju in tiskalniku.

Po osemindvajsetih letih delovanja in ostalih razlogov, se je NEK odločila, da bo zamenjala stari sistem DEH II Mod II s sistemom DCS (distribucijski nadzorni sistem), ki temelji na novi Emerson Ovation redundantni platformi za nadzor in spremljanje. Novi sistem pa je poimenovan PDEH (Programirabilni digitalni elektro hidravlični) TCS.

Projekt je zajemal izvedbo PDEH sistema na treh aplikacijskih platformah: BG KFSS (programski del simulatorja NEK), FG KFSS (ospredje simulatorja NEK) in dejanski PDEH sistem nameščen v pogonu. Na platformo BG KFSS se dostopa preko aplikacijskega vmesnika, medtem ko se v FG KFSS nahaja popolna funkcionalna kopija opreme v kontrolni sobi NEK, katera se uporablja za usposabljanje operaterjev.

Novi PDEH sistem je bil nameščen na obeh KFSS platformah (BG in FG) oktobra-novembra 2008; v obdobju od januarja do marca 2009 so bila opravljena pred remontna ali inštalacijska dela med obratovanjem; medtem ko je bil stari DEH Mod II umaknjen iz obratovanja in novi PDEH nameščen med remontom aprila 2009 ter testiran maja 2009.

Old DEH

Slika 1: Oprema starega DEH sistema in NEK MCB HMI turbinskega nadzora z označbo, kaj se bo odstranilo

PDEH

Slika 2: Nova PDEH MCB HMI oprema

Obseg projekta je zajemal zamenjavo osnovnega DEH mod I sistema in dodatnih funkcionalnih elementov:

  • Zamenjava obstoječega DEH Mod II z novim PDEH sistemom, ki ga je zasnoval Westinghouse Electric Corporation na platformi Emerson Ovation DCS. Izvedenih je bilo več funkcionalnih in HMI izboljšav v primerjavi z obstoječim DEH Mod II TCS.
  • Zamenjava obstoječega sistema zaustavitve turbine v sili (ETS) z več funkcionalnimi in HMI izboljšavami v primerjavi z obstoječim turbinskim ETS. Vključene so bile tudi zamenjave hidravličnega krmilnega sistema - enojni oddajniki so bili zamenjani s kolektorji s podvojenimi ali potrojenimi senzorji, ki omogočajo redundanco in vzdrževanje okvarjenih senzorjev med obratovanjem.
  • Zamenjava obstoječega kontrolnega sistema predgrevalnika in ločevalnika pare (MSR) z več funkcionalnimi, zanesljivimi in HMI izboljšavami v primerjavi z obstoječim MSR.
  • Kontrolne in indikatorske svetilke, ki so bile uporabljene za daljinsko upravljanje in testiranje 12 EX (odvzemna para) ventilov, so bile odstranjene iz ene od nadzornih plošč MCR in integrirane znotraj novega PDEH. Tudi več HMI izboljšav v primerjavi z obstoječimi ročnimi krmilniki na nadzorni plošči MCR, je bilo nameščenih za MCB (glavna nadzorna plošča), sekcija A.
  • Daljinsko upravljanje in nadzor sistema za izpihovanje vodika glavnega generatorja, je bilo dodano ne novi PDEH sistem.
  • Izvedba novega PDEH sistema (FG in BG) na simulatorju NEK.

Siprov obseg dela je bil električni, instrumentacijski in strojni dizajn potreben za integracijo PDEH opreme v procesu NEK, kar je bilo predloženo preko modifikacijskega paketa. Sipro je vršil inženirsko podporo Westinghouse-u in izvajalcu tekom faz projektiranja, vgradnje in izvedbe del. Ob koncu del je Sipro pripravil pakete dokumentacije izvedenih del in tehničnih poročil ter predal našteto naročniku.

          Vodja projekta: Marko Šegula, univ.dipl.inž.el.