Osvetlitev meteorološkega stolpa

Za naročnika NE Krško je bil narejen projekt zamenjave varnostne razsvetljave na meteorološkem stolpu, ki je namenjena opozarjanju letalskega prometa v nočnih in slabih vremenskih razmerah na prisotnost stolpa. Meterorološki stolp je 70 m visoka, anteni podobna konstrukcija.

Projekt je obsegal: 

  • preučitev obstoječih instalacij na stolpu
  • načrtovanje nove razsvetljave v skladu z letalskimi ICAO predpisi
  • izbor visokosvetilnih LED svetilk z dolgo življenjsko dobo
  • načrtovanje krmilne omarice za svetilke
  • samodejni vklop/izklop glede na svetlobne razmere
  • odpornost omarice na nizke temperature
  • možnost daljinskega vklopa
  • ureditev napajanja iz redundantnega vira 
tower.jpg

 Slika: Meteorološki stolp

                                                                              Vodja projekta: Marko Šegula, univ.dipl.inž.el.