Zamenjava motorja črpalke reaktorskega hladila

Z željo, da se zagotovi razpoložljivost in zanesljivost elektrarne se je Nuklearna elektrarna Krško odločila za dobavo novega motorja črpalke reaktorskega hladila.

Na osnovi tehničnih specifikacij SP-S700A in investicijskega programa je bil naročen nov motor, ki je ekvivalenten obstoječemu KRK-125 motorju in popolnoma ustreza vsem zahtevanim kriterijem, obenem pa ima vgrajene tudi nekatere izboljšave. Motor je izdelalo podjetje Westinghouse/Curtis-Wright EMD iz Cheswicka, Pensilvania, ZDA in ima oznako D039. Zamenjava se je izvedla v času remonta 2007. Izčrpen modifikacijski paket je zajemal vse tehnične opise in načrte novega D039 motorja ter opise sprememb in izboljšav obstoječih sistemov za nadzor in kontrolo motorja. Dodatni instrumenti za nadzor parametrov (nivo olja, temperatura ležajev, vibracije) so bili povezani s procesnim informacijskim sistemom elektrarne. Nameščen je bil tudi nov sistem za zajem olja v primeru izlitja le-tega.

slika_18.jpg

Slika 1: Novi RCP motor z zaščito pred izlitjem olja (Oil Spill Protection System) 

Izvedene aktivnosti niso vnesle nobenih novih funkcionalnih sprememb v primerjavi z obstoječim dizajnom črpalk reaktorskega hladila, zato ni bilo nobenih negativnih vplivov na obstoječe parametre elektrarne in vklop varnostnih sistemov. Enak dizajn in konstrukcija kritičnih delov črpalk reaktorskega hladila je izveden po najvišjih standardih in je ekvivalenten obstoječemu motorju. Vztrajnostni moment motorja in črpalke je tudi ekvivalenten, zaradi česar se varnostno poročilo (safety analysis report – SAR) ni spreminjalo.

slika_19.jpg

Slika 2: Manevriranje z RCP motorjem

Z dobavo tretjega motorja se je povečala razpoložljivost elektrarne v primeru okvare RCP motorja, saj elektrarna za svoje delovanje potrebuje dva motorja, tretji motor pa je lahko shranjen in pripravljen za zamenjavo v primeru okvare prvih dveh. Omenjeno hkrati omogoča tudi vzdrževanje motorja med obratovanjem elektrarne. Tako je bila ena od nalog modifikacije tudi ta, da se poišče ustrezno mesto za hranjenje tretjega motorja v zgradbi za ravnanje z gorivom.

                                                                                Vodja projekta: Božidar Linke, univ.dipl.inž.el.