Zamenjava RMI toplotne izolacije na cevovodih v reaktorski zgradbi

V Sipru smo izdelali projektno dokumentacijo za zamenjavo toplotne izolacije v reaktorski zgradbi Nuklearne elektrarne Krško. Naročnika sta bila TRANSCO Products Inc. Chicago, ZDA in Numip d.o.o. Ljubljana, ki je izvajal montažo. Modifikacija ima oznako 542-RC-L in predstavlja rešitev zahteve iz NRC Bulletin 2003-1 »Potential Impact of Debris Blockage on Emergency Sump Recirculation at Pressurised Water Reactors«.

slika_6.gif
Slika 1: Transco-v načrt MRI segmenta
 
slika_7.jpg
Slika 2: MRI segment

Omenjeno poročilo opozarja, da se materiali klasične izolacije (topljivi in vlaknasti materiali, kot so kalijev silikat, steklena volna itn.) odstranijo, saj bi lahko v primeru zasilnega hlajenja v reaktorski zgradbi blokirali vsis glavnih recirkulacijskih črpalk. Na osnovi toplotnih preračunov so določene debeline nove folije izolacije, izdelane iz nerjavečega jekla - MRI (Metal Reflective Insulation). Narejen je seizmični izračun mehanske integritete izolacije za delovanje med potresom, kakor je zahtevano za sisteme v NEK. Izolacija je zamenjana na varnostnih sistemih (Nuclear Saftey Related) z oznako RC, CS, SI, RH, WP, AF, FW in BD. Ti sistemi obratujejo v temperaturnem območju med 110 in 325oC. Projekt je bil izveden v remontu 2007 in je uspešno zaključen.

                                                                           Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.