Zamenjava in nadgradnja PW - WT sistema priprave vode v NEK

Naloga Sipra pri projektu zamenjave sistema za pripravo tehnološke vode (PW - pretreatment water) je bila izdelava načrtov strojnih in elektro instalacij ter detajlni projekt za implementacijo v okolje jedrske elektrarne Krško. S strani proizvajalca opreme za čiščenje vode (Ionics Italba, Italija) smo prejeli podatke o posameznih modulih, katere smo na podlagi njihovih tehničnih specifikacij povezali v funkcionalno celoto.

slika_9.jpg

 Slika 1: 3D Prikaz cevovoda

slika_10.jpg

 

Gre za zelo kompleksen sistem, ki v pri načrtovanje vključuje veliko število komponent. Za lažjo predstavo lahko povemo, da je sistem čiščenja izveden po določenem vrstnem redu. Voda, ki se zajema iz vodnjaka (reka Sava) ali vodovodnega omrežja občine Krško, se najprej shrani v bazen surove vode, ki je nekakšna predčasna zaloga, iz katere se nato črpa v linije za obdelavo.

 

Slika 2: Modul za mehčanje vode

 

Tam se najprej mehansko očisti s pomočjo mehanskih filtrov, da se odstranijo večje nečistoče. Po mehanskem čiščenju sledi proces odstranjevanja soli s pomočjo reverzne osmoze ter nato še mehčanje vode s pomočjo elektro deionizacije EDI. Na koncu sledi še odstranjevanje plinov s pomočjo dušika. Omenjene module smo povezali v celoto, ki je vodena s pomočjo najnovejše procesne tehnologije in je v celoti avtomatizirana. Vsi prikazi in možnost manipuliranja so izvedeni preko SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Izvedena je tudi povezava na procesni informacijski sistem elektrarne.

slika_11.gif

 

 

Pri reverzni osmozi gre za proces, v katerem se s pomočjo polprepustne membrane odstranijo soli iz vode.

 

 

                                                                            Slika 3: Membrana reverzne osmoze

slika_12.jpg

 

EDI linija služi za dokončno deionizacijo ali poliranje vode. Iz vode odstranimo več kot 99% raztopljenih soli. Za vzdrževanje potrebnega elektro potenciala na elektrodah imamo recirkulacijski krogotok skozi EDI. Vsaka enota ima svojo recirkulacijsko črpalko. Koncentrat (5% pretoka) pa vodimo nazaj v bazen surove vode.

 

Slika 4: Elektro deionizacija

 

Bistvo projektiranja takšnega sistema je poznavanje posameznih modulov, saj imajo le-ti specifične zahteve pri povezavah. Ključen je celostni pregled nad procesom, ki zajema poznavanje strojništva, elektrotehnike, kemije, standardizacije in zakonodaje. Potrebna so torej specialistična znanja o instrumentaciji, komunikacijah napravah, regulatorjih in drugih elektronskih komponentah.

                                                                      Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.