Vgradnja sistema Ex-Vessel Neutron Dosimetry (EVND)

SIPRO je kot podizvajalec Westinghousa za NE Krško izdelal projektno dokumentacijo za vgradnjo sistema Ex-Vessel Neutron Dosimetry (EVND). EVND je dodatni merilni sistem hitrih nevtronov, ki nadgrajuje obstoječi program nadzorovanja materiala reaktorske posode.

Osnovni problem je v nadzorovanju krhkosti materiala zaradi izpostavljenosti hitrih nevtronov. Nevtron, ki udari v jedro, mu preda energijo in degradira strukturo materiala preden se ustavi ter s tem povzročajo krhkost. Pojav vpliva na NDT temperaturo, ki povzroča krhki zlom tudi pri višjih temperaturah. EVND sistem se vgradi zunaj reaktorske posode v kolobarju proti biološkemu ščitu, kar omogoča enostavno odstranjevanje in zamenjavo dozimetrov. Senzorji so nameščeni na diskretnih lokacijah za označevanje nevtronskih sprememb energijskega spektra aksialno in v smeri azimuta. Ko bodo odstranjene kapsule za notranji nadzor, bodo kalkulacije transporta nevtronov na osnovi EVND meritev omogočale ocenjevanje gradientov krhkosti reaktorske posode. Verige iz nerjavečega jekla se uporabljajo za namestitev dozimetrov za dopolnjevanje podatkov med diskretnimi lokacijami, izbranih za določitev spektra. Sprememba je izvedena v remontu 2009.

  figure_1.jpg

Slika 1 – Krhkost v primerjavi z iztegljivostjo  

  

figure_2.jpg

Slika 2 – Postavitev EVND sistema

Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.