Ožičenje pozicij stikališča na procesno informacijski sistem

V Sipru smo izdelali projekt, ki je zajel informatizacijo statusa 22 odklopnikov srednje napetostnih 6,3kV zbiralk varnostnega in ne-varnostnega razreda, in tudi statusa 31 odklopnikov nizkonapetostnih 400V zbiralk varnostnega in ne-varnostnega razreda Nuklearne elektrarne Krško.

Pri tem je ožičenje izvedeno tako, da so smo upoštevali zahteve po separaciji varnostnega (1E) od ne-varnostnega (non-1E) ožičenja z ohranitvijo zahtevane razdalje oz. uporabo odklopljenega ožičenja. Na procesni informacijski sistem (PIS) je v ta namen priklopljenih 150 signalov, ki ustrezno prikazujejo položaj stikal energetskega bloka in so potrebni za prikaz podatkov na mimikah sistema.

                                                                                   Vodja projekta: Božidar Linke, univ.dipl.inž.el.