Zamenjava “Syncro Verifier” relejev in prestavitev NN varovalk

Namen modifikacije 709-EE-L je bila zamenjava dotrajanih relejev za zaznavanje sinhronizacije različnih omrežij pri izvedbi postopka ''Fast Transfer'', t.j. prestavitev napajanja 6,3 kV zbiralk lastne rabe iz transformatorjev T1 in T2 na transformator T3. Ker sta T1 in T2 napajana direktno iz generatorja, T3 pa iz zunanjega omrežja, se lahko pojavi razlika v faznem kotu napetosti, ki bi neugodno vplivala na porabnike.

»Synchro Verifier« releji z enim kontaktom poskrbijo za blokado v kontrolni logiki odklopnikov in preprečijo zapiranje v primeru nesinhronizma. Obstoječi »Synchro Verifier« releji so sicer delovali, vendar se pojavljala močna nemirnost zaprtega kontakta, kar je povzročalo probleme pri izvajanju »Fast Transfer«-ja, ko se tudi pri popolni sinhronosti ni izvedel preklop napajanja. Z modifikacijo se je osem relejev zamenjalo z novimi, tehnično izboljšanimi releji, ki pa so zahtevali napajanje, kakršno pri obstoječih ni bilo potrebno. 

synchro_verifier_releja.jpg

S prestavitvijo NN (nizkonapetostnih) varovalk napajanja tokokrogov indikacije napetosti je poskrbljeno za večjo varnost za vzdrževalno osebje, saj so se doslej te varovalke nahajale pod istim pokrovom kot VN (visokonapetostne) varovalke. V primeru zamenjave NN varovalk ali izvajanja meritev obstaja nevarnost električnega udara, če se ne izklopijo VN varovalke, kar pa pomeni izpad celotne servisne zbiralke. Zato so se NN varovalke prestavile na nenevarno mesto znotraj iste zbiralke, pri čemer je bilo treba izvesti novo kabliranje.

 

 

  

 

Slika 1: "Synchro Verifier" releji

                                                                Odgovorni vodja projekta: Matjaž Stanko, dipl.inž.el.