Idejna zasnova za RTP 220/110/10 kV Dmitrov, Rusija

Za naročnika Riko d.o.o., Ljubljana smo izdelali načrte električnih inštalacij in elektro opreme idejne zasnove za RTP 220/110/10 kV Dmitrov, Moskovska oblast, Rusija. Obseg projekta idejne zasnove je:

  • kompletno 220 kV stikališče v prostozračni izvedbi z dvema glavnima sistemoma zbiralnic sestavljeno iz skupno šestih polj (dveh daljnovodnih polj, dveh transformatorskih polj, zvezno polje in merilno polje),
  • kompletno 110 kV stikališče v prostozračni izvedbi z dvema glavnima in enim pomožnim sistemom zbiralnic sestavljeno iz devetih polj (petih daljnovodnih polj, dveh transformatorskih polj, merilnega polja, zveznega polja),
  • dva avtotransformatorja 220/110/10 kV moči po 125/125/63 MVA vsak,
  • dva avtotransformatorja 10/10 kV moči po 40 MVA vsak,
  • dva transformatorja lastne rabe 10/0,4 kV, kompletno 10 kV stikališče sestavljeno iz okoli 40 kovinsko oklopljenih zračno izoliranih celic,
  • kompletna lastna raba, kabelske in prostozračne povezave,
  • vodenje in komandni prostori,
  • kompletne zaščita za celotni RTP,
  • komunikacije in optične povezave,
  • ostali pomožni sistemi ter naprave za RTP.

p1010012.jpgp1010010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki: RTP pred rekonstrukcijo

                                                                       Vodja projekta: mag. Franc Katič, univ.dipl.inž.el.