Predinvesticijska zasnova za JEK2 - Študija - primerjava tehnologij jedrskih elektrarn

Skladno z vizijo in strategijo našega podjetja smo sprejeli projekt Tehnične analize novejših jedrskih elektrarn v sklopu predinvesticijskih zasnov za JEK2. Neposredni naročnik poglavja v PIZ je bil ELEK d.o.o. Ljubljana, končni naročnik predinvesticijskih zasnov pa podjetje GEN energija d.o.o., ki je petdeset odstotni lastnik Nuklearne elektrarne Krško.

S tehnološkega vidika spadajo takšni objekti v najvišji razred načrtovanja, vzdrževanja in obratovanja v svetovnem merilu. V sami predinvesticijski zasnovi smo analizirali glavne komponente različnih tipov novih jedrskih elektrarn in jih medsebojno primerjali po njihovih bistvenih lastnostih. Tako smo analizirali lastnosti reaktorske posode, goriva in primarnega cevovoda, ki predstavljajo edinstveno tehnologijo za slovenske razmere. Podobno smo se osredotočili na ostale komponente primarnega sistema, kot so recimo črpalka rektorskega hladila, tlačnik in uparjalnik. Slednji omogoča prenos energije iz primarnega kroga na turbino in generator. Opisali smo tudi varnostne sisteme, njihovo varnostno električno napajanje in sisteme lastne električne rabe. Narisali smo tudi enopolne sheme takšnega napajanja elektrarne, zraven pa je bilo vključeno še stikališče. Celoten objekt smo v tlorisni risbi tudi umestili v prostor.

ap1000.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: 3D prerez jedrske elektrarne AP1000, Westinghouse

 

epr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

  Slika 2: 3D prerez jedrske elektrarne EPR, AREVA  

us-apwr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: 3D prerez jedrske elektrarne US-APWR, MHI

S tem projektom smo prikazali, da v podjetju obvladamo zelo širok spekter tehnologij in poznavanje različnih strok. Pokazali smo tudi, da imamo željo ohranjati stik z najnovejšo tehnologijo, ki je na voljo v svetu in pri nas.

                                                                                        Vodja projekta: Blaž Zadravec, dipl.inž.el.