Nova linija za čiščenje primarne vode iz RWST in SFP

Izdelan je bil projekt na ključ »turn-key«, katerega naročnik je Nuklearna elektrarna Krško. Projekt je vključeval vgradnjo nove procesne linije za filtriranje in čiščenje tehnološke vode s pomočjo ionskih smol. Ta voda prihaja iz bazena za iztrošeno nuklearno gorivo (SFP - Spent Fuel Pit) in rezervoarja z radioaktivno vodo (RWST, Rad-West Storage Tank).

slika_3.jpg

 

 

 

 

 slika_4.jpg

 

 

 

 

 

 Slika 1: 3D Podoba razvoda cevovodov RWST sistema

 

  

 

                                                                                            

 

  Slika 2: 3D Podoba demineralizatorja

slika_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: 3D Podoba filtra

Projekt ima oznako 546-WS-L in je klasificirana kot varnostna komponenta (Nucler Safety Related). Gre za projektno dokumentacijo, nabavo opreme, montažo, testiranje ter usposabljanje ljudi iz NEK za obratovanje in vzdrževanje nove procesne linije s specialno filtrsko rešetko tipa »Johnsonscreen«. V sklopu projekta so bile vgrajene posode, načrtovane s pomočjo programske opreme AD Merkblatt 2000 in certificirane pri TUV certifikacijskemu organu. Cevovodi so konstruirani po ASME B31.1 in ASME Section III Class 3 standardu. Modifikacija bo skrajšala in pospešila čiščenje radioaktivne vode in s tem izboljšala obstoječe procese obdelave radioaktivne vode, tako s strani tehnologije, kakor tudi z vidika povečanja nuklearne varnosti.

                                                                         Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.