Programska orodja, ki jih ob svojem delu uporabljamo:

 • AutoCAD - osnovno orodje za računalniško načrtovanje 
 • AutoCAD Electrical - orodje za projektiranje električnih inštalacij in naprav
 • NavisWorks - orodje za BIM
 • AutoCAD RASTER DESIGN – programska oprema za obdelovanje in optimizacijo skeniranih načrtov
 • AutoPLANT 3D - dodatek AutoCAD-a za 3D projektiranje cevovodov 
 • AutoPIPE - samostojen program za preračunavanje sil v cevovodih in podporah 
 • Bentley AutoPIPE Nuclear - izdelava analiz cevovodov na jedrskem področju in ostali industriji
 • Bentley Staad.Pro Nuclear - orodje za analize struktur in podpor cevovodov
 • Bentley ProStructures for AutoCAD - 3D modelirnik za projektiranje jeklenih in betonskih konstrukcij
 • ETAP – programska oprema za preračun elektroenergetskih omrežij in prenapetostne zaščite
 • PlantFLOW - orodje za hidravlično analizo cevovodov
 • ProStahl 3D (ProSteel 3D) - dodatek AutoCAD-a, ki omogoča načrtovanje kovinskih konstrukcij 
 • RFEM - programska oprema za konstrukcije in analize
 • RSTAB - program za izračun statike konstrukcij  
 • Tower 6 – program za statično in dinamično analizo konstrukcij in dimenzioniranje betonskih, jeklenih in lesenih elementov 

 

 

 

 

Znanja in usposobljenost zaposlenih: 

 • Pooblaščeni inženirji za elektro, strojno in gradbeno stroko 
 • Usposobljenost za izdelavo dokumentacije in izvajanje del po AMSE standardih
 • Poznavanje in uporaba standarda 10CFR 50.59 Safety Screening and Safety Evaluation Process Performance
 • Poznavanje in uporaba standarda 10CFR 50 Appendix B
 • Certificiran administrator Windows strežnikov 
 • Pooblaščen inštalater za komercialne izdelke in pasivno mrežno opremo 
 • Usposobljenost iz radiološke zaščite  
 • Usposobljenost iz koordinacije in vodenja del v nuklearni elektrarni 
 • Usposobljenost za vodenje del pogodbenih izvajalcev v času remontov v nuklearni elektrarni 
 • Usposobljenost iz projektnega vodenja 
 • Usposobljenost iz poznavanja standarda ISO 9001:2015 
 • Usposobljenost za notranjo presojo ISO 9001:2015 
 • Usposobljenost iz poznavanja standarda ISO 14001:2015
 • Poznavanje in uporaba programskih orodij AutoPLANT, AutoPIPE, AutoCAD in PlantFLOW, ETAP
 • Poznavanje osnov tehnologije jedrskih elektrarn 
 • Specialistična znanja s področja tehnologije jedrskih elektrarn 
 • Usposobljenost za izdelavo statičnih in dinamičnih analiz jeklenih konstrukcij Dlubal Rstab6 
 • Usposobljenost za 3D konstruiranje jeklenih konstrukcij
 • Usposobljenost za BIM
AutoCad AutoCad Raster DesignAC electrical logo RSTAB ETAP
Tower Brez naslova  ProSteel AutoPIPE 

AutoPlLANT

Bentley