Tovorno dvigalo v turbinski zgradbi

Izdelan je bil projekt na ključ (»turn-key«) vgradnje dvigala za transport opreme in materiala v turbinski zgradbi NEK. Projekt, katerega naročnik je NEK, vključuje projektno dokumentacijo, nabavo opreme, montažo, testiranje in usposabljanje ljudi iz NEK za obratovanje in vzdrževanje dvigala.

slika_24.jpg
 Slika 1: Vhod v dvigalo v turbinski zgradbi na elevaciji 115.55
 
slika_25.jpg

Slika 2: Dvigalo za transport materiala v turbinski zgradbi

Modifikacija ima oznako 531-AB-L in ni v varnostnem razredu Nuclear Safety Related. Dvigalo je izdelal ALIMAK, Colle di Val D'Elsa, Italija, tip CM15/60. Ima nosilnost 1500 kg in dimenzije transportne platforme 1,5 x 6 m. Uporabljalo se bo za transport materiala v treh etažah, do višine 15 m. Projekt zajema električno napajanje, avtomatiko, statiko konstrukcije, varstvo pri delu in je v skladu z vsemi predpisi, ki izhajajo iz lokalne zakonodaje za uporabo dvigal, ter navsezadnje s predpisi NEK.

                                                                             Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.