Nadgradnja varnostnega napajanja z vgradnjo tretjega dizel generatorja

Projektirali smo dodatni vir varnostnega napajanja v NEK, kjer se je vgradil nov 4,5 MW dizelski generator (DG3) skupaj z vsemi podpornimi sistemi. Nameščen je bil v novo zgradbo (BB1), katera je zasnovana po seizmičnem kriteriju najvišje stopnje (Seismic Category I) in je zaščitena proti padcu letala, potencialnem razlitju letalskega goriva ter možnimi poplavami. V stavbo je vgrajen dizel generator ter njegovi pomožni sistemi in oprema (6,3 kV stikališče, baterija, baterijski napajalnik, motorni kontrolni sistemi, distribucijski paneli ter ostala elektro/strojna oprema). 

BB1

Slika 1: BB1 zgradba

Generator DG3 je zasnovan tako, da lahko deluje kot glavni vir ob izgubi napajanja iz električnega omrežja ali kot nadomestni vir napajanja ob možni izgubi obstoječih generatorjev (DG1 ali DG2).

Zasnovan in izveden je bil podzemni rezervoar za sedemdnevno zalogo dizelskega goriva v seizmični kategoriji 1 skupaj s črpalnim in pretakalnim  sistemom.

Nov električni podzemni kanal, ki povezuje zgradbo BB1 in vmesno zgradbo (IB) je bil izdelan za povezavo s kabli med BB1 in nuklearnim otokom.

dg3

Slika 2: DG3

V glavni kontrolni sobi nuklearne elektrarne je bil dograjen kontrolni in nadzorni sistem skupaj z novim panelom upravljanja (seizmične kategorije 1). V obstoječem stikališču so dodani novi vakuumski odklopniki ter zaščitni releji za pretokovno zaščito kablov in tokovni transformatorji za diferenčno zaščito.

Sipro je izvajal projektantske aktivnosti in projektantski nadzor.

Vodja projekta: Božidar Linke, univ.dipl.inž.el