Zamenjava napetostnih regulatorjev na DG1 in DG2

Za zagotavljanje stalnega izmeničnega napajanja ima NEK tri dizelske generatorje – dva od začetka obratovanja, vgradnja tretjega pa je bila zaključena med remontom 2012. Vsak izmed njih lahko ob prekinitvi povezave z elektroenergetskim omrežjem zagotovi električno energijo za delovanje varnostnih sistemov elektrarne. Za povečanje zanesljivosti delovanja se bo izvedla modifikacija posodobitve električne opreme na prvih dveh dizelskih generatorjih, s čimer se bo med drugim poenostavilo tudi vzdrževanje. Med remontom 2015 je bil posodobljen prvi dizelski agregat, med remontom 2016 pa drugi. 

Sipro je izdelovalec projektne dokumentacije, v kateri je bila detajlno obdelana zamenjava glavnih kontrolnih omar, obnova manjših krmilnih omaric pomožnih sistemov na samem agregatu in dodatne povezave na procesno-informacijski sistem NEK. Projektna dokumentacija vsebuje vse potrebne popise materialov, navodila in načrte za izvedbo modifikacije, modificirane postopke obratovanja in vzdrževanja, obdelani pa so tudi vplivi na ostale sisteme elektrarne.

dg1

Slika: Kontrolne omare dizel agregata 1

 

Vodja projekta: Matjaž Stanko, dipl.inž.el.