Zamenjava rotorja generatorja v NE Krško

Kot nadgradnja posodobitve glavnega generatorja v NE Krško je sledila zamenjava rotorja generatorja. V sodelovanju s podjetjem Siemens smo pripravili projektno dokumentacijo za zamenjavo rotorja generatorja v NE Krško, ki je bil zamenjan v remontu 2012. 

Nov rotor generatorja je bil izdelan po tehnični specifikaciji NE Krško v podjetju Siemens AG.

slika2.jpg

 Slika 1: Nov rotor generatorja v NEK (remont 2010) 

Preučili smo izvedene oz. revidirane analize, kalkulacije in procedure, ki so potrdile, da je novi rotor ustrezna zamenjava za obstoječi rotor:

 •  kalkulacija generatorskih parametrov, karakteristik, dizajna,
 •  torzijska študija,
 •  študija nastavitve zaščitnih parametrov generatorja,
 •  študija mehanskih obremenitev, stresa in raztezka,
 •  procedura za zamenjavo generatorja,
 •  novi rotor – projektantski pristop k izpolnitvi 40 letne življenjske dobe,
 •  študija nastavitve zaščitnih parametrov generatorja in ostalih sistemov.

Na podlagi rezultatov in zaključkov analiz in kalkulacij smo v Sipro izdelali projektno dokumentacijo po procedurah naročnika. Pomembnejše vsebine so:

 •  varnostna evaluacija,
 •  podrobni funkcionalni opis,
 •  vhodni podatki,
 •  ocena vpliva na dizajn,
 •  podrobnejši pregled analiz, evaluacij, študij,
 •  popis materiala (kosovnica),
 •  spremembe dokumentov,
 •  inštalacijska navodila,
 •  testna navodila,
 •  načrti.                                                                

 

Vodja projekta: Božidar Linke, univ.dipl.inž.el.