Projektiranje cevovodov, pomembnih za jedrsko varnost

cevovodi-za-jedrsko-varnost

 • Pretočni diagrami
 • Ortografski načrti
 • Izometrije cevovodov
 • Podpore cevovodov
 • Analize napetosti po ASME III (za 2. in 3. razred cevovodov)

Projektiranje cevovodov, ki niso pomembni za jedrsko varnost

cevovodi-ne-za-jedrsko-varnost

 • Pretočni diagrami
 • Ortografski načrti
 • Izometrije cevovodov
 • Podpore cevovodov
 • Analize napetosti v cevovodih po ASME B31.1 in IEC
 • Projektiranje hidravličnih omrežij

Tlačne posode

tlacne-posode

 • Projektiranje tlačnih posod, ki niso pomembne za jedrsko varnost po DIN AD Merkblatt 2000 (certificirano TUV)
 • Dobava/izdelava tlačnih posod, ki niso pomembne za jedrsko varnost
 • Montaža tlačnih posod, ki niso pomembne za jedrsko varnost

Tovorna dvigala in ploščadi

tovorna-dvigala-ploscadi

 • Projektiranje tovornih dvigal in ploščadi
 • Dobava/izdelava tovornih dvigal in ploščadi
 • Organiziranje vgradnje tovornih dvigal in ploščadi

Projektiranje odsevne kovinske izolacije

projektiranje-odsevne-kovinske-izolacije

 


Projektiranje konstrukcij

projektiranje-konstrukcij

 • Projektiranje jeklenih konstrukcij (po Eurocode)
 • Projektiranje betonskih konstrukcij (po Eurocode)
 • Projektiranje nosilnih elementov
 • Dinamične in napetostne analize jeklenih statičnih konstrukcij

Kabelske police - konduiti

kabelske-police-in-cevi

 • Projektiranje kabelskih polic
 • Projektiranje kabelskih vodov
 • Projektiranje podpor kabelskih polic in vodov
 • Izračuni/dobava/izdelava podpor kabelskih polic in vodov

Management podatkov o kablih

management-podatkov-o-kablih

 • Umeščanje kablov v trase
 • Liste kablov in povezav
 • Ožičenja

Projektiranje in dobava opreme

projektiranje-in-dobava-opreme

 • Moduli za obdelavo vode
 • Filtri
 • Hladilna oprema in sistemi
 • Dozirni sistemi
 • Sistemi vzorčenja
 • Plinske postaje

Stikališča

slikalisca

 • Projektiranje primarnih elektroenergetskih sistemov
 • Projektiranje sekundarnih sistemov (vodenje, zaščita, merjenje)
 • Inženirske podporne dejavnosti

Sistemi električnega napajanja

sistemi-elektricnega-napajanja

 • Projektiranje srednjenapetostnih napajalnih sistemov
 • Projektiranje nizkonapetostnih (AC) napajalnih sistemov
 • Projektiranje enosmernih (DC) napajalnih sistemov
 • Dobava nizkonapetostnih (AC) napajalnih sistemov
 • Dobava enosmernih (DC) napajalnih sistemov

Sistemi krmiljenja in regulacij

sistemi-krmiljenja-in-regulacije

 • Projektiranje sistemov vodenja procesov
 • Vgradnja in izbira opreme industrijske avtomatizacije in merilne opreme
 • Povezovanje na informacijski sisteme
 • Testne procedure za merilno opremo
 • Kalibracijska navodila za merilno opremo

Program za nadzor staranja

program-za-nadzor-staranja

 • Pregled strojnih komponent
 • Pregled elektro komponent
 • Pregled gradbenih komponent

CAD storitve

cad-storitve-in-oblikovanje

 • CAD storitve in obdelave
 • Lasersko in radarsko podzemno skeniranje
 • 3D modeliranje in obdelave
 • BIM

Inženirske storitve

inzenirske-storitve

 • Projektantski nadzor
 • Nadzor po GZ za elektrо, strojno in gradbeno stroko
 • Podpora pri testiranjih in zagonu