Nadzor staranja NEK (Fazi I in II)

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) izvaja projekt Aging Management Review (AMR), ki naj bi zagotovil celovit pregled sistemov komponent in struktur (SSC) na elektrarni ter njihove zahtevane funkcije v smislu zagotavljanja izvajanja zahtevanih varnostnih funkcij, za katere so predvideni, dizajnirani in uporabljeni.

V preteklosti je že bila izvedena prva faza tega projekta (Aging Management Scoping and Screening), v katerem je bila določena metodologija izbora SSC, ki je znotraj obsega predvidenega pregleda AMR. Končni produkt prve faze projekta je AATS podatkovna baza, ki je kot orodje uporabljeno v fazi pregledovanja in izdelave AMP oz. AMR.

Izhodišče za proces AMR oz. celotnega AMP je NRC regulativa ter ameriški pristop podaljšanja obratovalnega dovoljenja elektrarn (License Renewal Process – LR), ki temelji na 10 CFR 54. Glede na to, da je ameriška regulativa tudi sicer pogosto uporabljena v NEK in nasploh v nuklearni industriji, in glede na to, da je proces ustaljen in velikokrat uporabljen v praksi ameriških elektrarn, je bilo sprejeto, da je to najprimernejša oblika tudi za NEK.

Običajna praksa za ameriške elektrarne je podaljšanje življenjske dobe za 20 let. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je AMR glavni in poglavitni sestavni del dokumentacije, ki jo elektrarna preda NRC ob predložitvi vloge za podaljšanje.

AMP temelji na NRC regulativi ki je osnova za podaljšanje obratovalnega dovoljenja elektrarn (License Renewal Process – LR, 10 CFR 54). Zajema dve področji in sicer:

  • Pregled elektrarne (IPA – Integrated Plant Assessment)
  • Pregled časovno omejenih analiz (TLAA – Time Limited Aging Analyses)

Pregled je sestavljen iz dveh delov Scoping&Screening ter Review. Sistemi, strukture in komponente (SSC), ki so v obsegu AMP, so določene znotraj Scoping&Screening projekta, sam pregled procesov staranja ter ustreznega upravljanja pa se izvrši v fazi Review Projekta (AMR). Neodvisno od pregleda SSC se pregledajo še TLAA (Time Limited Aging Anylyses) analize, to so analize, kjer je projektna življenjska doba kot kontribut oz. vhodna predpostavka v analizi. SSC, ki jih AMP obravnava so t.i. »passive, long-lived components«.

simbolina_slika.jpg

Slika: Sipro team na projektu AMR

 V Sipru izvajamo dela na strojnem področju projekta "Aging Management Review", kot pogodbeni izvajalec podjetja Westinghouse, ki je nosilec celotnega projekta za NEK.

                                                                        Vodja projekta: Matjaž Pleteršek, univ.dipl.inž.str.