Izvedljivostna študija možnosti koriščenja toplote iz NEK