Nadgradnja procesno informacijskega sistema

V sodelovanju s podjetjem ABB Oy iz Finske smo v NEK izvedli zamenjavo procesno informacijskega sistema. Nov sistem je prinesel veliko izboljšav, še posebej na področju kontrole in analize tehnološkega procesa.

Procesno informacijski sistem – PIS je razdeljen na tri nivoje, ki imajo sledeče funkcije:

  • Nivo 1 – zajemanje podatkov
  • Nivo 2 – obdelava podatkov, operaterski vmesnik in programska oprema aplikacije
  • Nivo 3 – vir podatkov za zunanje aplikacije
slika_13.jpg
Slika: PIS kabineti

Glavni razlog za nadgradnjo PIS sistema so:

  • Zastarelost opreme PIS nivo 2, ki je temeljila na VAX/AX računalniških postajah in jo je bilo potrebno zamenjati z novejšo opremo, ki temelji na ALPHA, Open VMS tehnologiji. Slednjo je dosti lažje in ceneje vzdrževati.
  • Naslednji razlog so prehodni (gateway) računalniki na nivoju 1, ki so bili zamenjani z razlogom da se pohitri podpora in povezava z izboljšano opremo nivoja 2.
  • Izboljšava celotnega PIS sistema in razpoložljivosti med prehodnimi pojavi elektrarne.
  • Modernizacija uporabniškega vmesnika PIS nivoja 2.
  • Razširitev kapacitet procesnega informacijskega sistema za sprejemanje in oddajanje procesnih parametrov različnim procesnim računalnikom (razširitev obstoječega nivoja 1 FEP&MUX s podvojenim nivojem 2 FEP&MUX).
  • Omogočen je tudi dostop do PIS nivojev 2 in 3 osebju izven proizvodnje.
  • Nadgrajeni računalniški procesni sistem omogoča operaterjem v glavni komandni sobi dostop do ostalih digitalnih kontrolnih sistemov (zunanjih), ki niso v sklopu procesno računalniškega sistema nuklearne elektrarne.

                                                                            Vodja projekta: Božidar Linke, univ.dipl.inž.el.