Zamenjava sistema za analizo tehnoloških vod

V sodelovanju s podjetjema SWAN AG iz Švice in Iskra sistemi iz Slovenije, smo v Sipru pripravili projektno dokumentacijo, na kateri je temeljila zamenjava SX vzorčnega panela za spremljanje in vzorčenje parametrov vode na sekundarni strani v Nuklearni elektrarni Krško. V sklopu modifikacije se je modernizirala tudi povezava na procesno informacijski sistem NEK (PIS).

slika_14.jpg
Slika 1: Panel za vzorčenje in analizo vode

TB SX vzorčni panel SX101RCK-001 se je zamenjal zaradi zastarelosti opreme, korodiranih delov ter dodatnih zahtev za spremljanje kemijskih parametrov. Zaradi nezmožnosti dobave rezervnih delov je prihajalo do težav pri vzdrževanju panela. Novi panel je opremljen z analizatorji proizvajalca SWAN, ki so priključeni z digitalno mrežo »Profibus (DP) na SIMATIC AS416. PLC je instaliran na ločeni panel še s preostalo IT opremo – strežnik, I/O enoto, UPS itd. PB mreža ima priključenih skupno 31 analizatorjev za spremljanje kemijskih parametrov na različnih delih elektrarne. Delovanje nadzornega sistema temelji na osnovi SIMATIC PCS7. Dodatno se je zagotovila podatkovna baza, izvedena preko »Modbus« protokola.

slika_15.jpg
Slika 2: Modul za hlajenje vode pred vzorčenjem

Izvedla se je tudi modifikacija obstoječe omare hladilnega sistema, kjer je bila zamenjana vsa procesna in informacijska oprema. Dodatno je bil vgrajen še modul za analizo vsebnosti natrija v vodi.

                                                                              Vodja projekta: Božidar Linke, univ.dipl.inž.el.