Structural Weld Over-Lay (SWOL) na tlačniku NE Krško

SiPRO je izdelal projektno dokumentacijo za vgradnjo SWOL zvarov na priključkih tlačnika za NE Krško in dokumentacijo za licenciranje modifikacije v skladu z zahtevami 10CFR50.59. Tehnični problem so dvo-kovinski zvari neenakih kovin (DMW), ki se uporabljajo v jedrskih sistemih hladilne tekočine za priključitev cevi iz nerjavečega jekla na priključke opreme iz ogljikovih ali nizko legiranih jekel. Taki zvari so se pogosto izvajali iz Cr-Ni zlitine 82/182, ki se je skozi uporabo pokazala kot občutljiva na PWSCC.

SWOL je proces, s katerim se na zunanji strani občutljivega materiala s postopkom specialnega varjenja nanaša material, ki je odporen na PWSCC. Tako se istočasno zagotovi strukturalna ojačitev, razbremenitev napetosti spoja ter nova tlačna meja. SWOL je uporabljen na priključkih tlačnika, oprema je klasificirana kot ASME Code III Class 1. Dizajn je zagotovila AREVA, ZDA in vključuje dimenzioniranje, analizo zaostalih napetosti, analizo rasti razpok, analizo Leak-Before-Break (LBB) koncepta, analizo napetosti cevovodov in usklajevanje predpisov z originalnim ASME Code III 1971 Edition in 1972 Addenda. Dizajn izpolnjuje zahteve iz ASME Code III in Code Case N-740-2. Posebno tehnično poročilo z naslovom “Weld Overlay Alternative Repair Technique For Pressurizer Alloy 82/182 Butt Welds for NE Krško” opravičuje pot usklajenosti Code case N-740-2 z ASME Section XI Code case N-504 “Alternative Rules for Repair of Class 1, 2 and 3 Austenitic stainless Steel Piping” in Code case N-638 “Similar and Dissimilar Metal Welding Using Ambient Temperature Temper Bead Technique”, ki zagotavljajo reference za projekt. Montažo je izvedel NUMIP d.o.o v remontu 2010.

  pswol_1.jpg

Slika 1 – Lokacija SWOL zvara na »surge« liniji na spodnji strani tlačnika

pswol_2.jpg

Slika 2 – Lokacije SWOL zvarov na zgornji strani tlačnika  

   pswol_3.jpg

Slika 3 – priključek na »surge« liniji (delni presek) brez SWOL zvara 

pswol_4.jpg

 

Slika 4 – priključek na »surge« liniji (delni presek) s SWOL zvarom

Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.