Filtrska rešetka v recirkulacijskem bazenu v reaktorski zgradbi

V Sipru smo izdelali projektno dokumentacijo za zamenjavo vsisne rešetke za črpalke v bazenu, ki služi zasilnemu hlajenju zadrževalnega hrama NEK. Naročnika sta bila CCI AG, Winterthur, Švica, Numip d.o.o. Ljubljana pa  je bil izvajalec montaže.

slika_1.jpg

 Slika 1: Podpora

slika_2.jpg

Slika 2: Vzdrževalna odprtina za dostop do rešetk

Modifikacija je izpolnila zahteve USNRC Generic Safety Issue GSI-191. Omenjene zahteve določajo, da se v recirkulacijske bazene vgradijo filtrske rešetke z dovolj veliko površino in velikostjo sita, glede na možne nečistoče in specifično sestavo vode. Gre za specialne filtrske rešetke zgrajene iz perforirane pločevine, katere sestavni material je nerjaveče jeklo. Z uporabo teh rešetk vsisna površina znaša 350 m2. Narejen je tudi hidravlični preračun (NPSH) za obstoječe črpalke in sicer v obratovanju z novo rešetko. Izračunana je mehanska integriteta konstrukcije, glede na obremenitev s strani hidravličnega padca tlaka in seizmičnih sil, kakor je zahtevano za sisteme v NEK. Vgraditev filtrske rešetke v bazen reaktorske zgradbe je bila izvedena v remontu 2007.

                                                                              Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.