Ureditev sistema za shranjevanje ostankov gorenja na kotlu K5

Za VIPAP Videm Krško smo izdelali projektno dokumentacijo (projekt PGD in PID) in vodili postopke za pridobitev gradbenega in obratovalnega dovoljenja ter vršili strokovni nadzor sistema za shranjevanje, doziranje, praznjenje in vlaženje ostankov gorenja kotla K5.

Sistem se sestoji iz:

  • silosa za shranjevanje ostankov gorenja,
  • sistema za transport ostankov gorenja od kotla do silosa in polnjenje silosa,
  • sistema za praznjenje in vlaženje ostankov gorenja,
  • električni pogoni, krmiljenje in nadzor delovanja sistema.

Kapaciteta novega silosa je 300 m3, neto kapaciteta (masa) vsebine silosa je do 300 t, bruto masa silosa z jekleno konstrukcijo okoli 320 t, višina jeklene nosilne konstrukcije 10,90 m, površina cca. 25 m2, višina zgornjega roba posode 21 m, elevatorja za polnjenje s cevovodom pa 25 m.

silos.jpg
Slika: Silos

Sistem za transport ostankov gorenja od kotla do silosa in polnjenje silosa se sestoji iz polžnih transporterjev, presipnih jaškov, elevatorja in odpraševalnega sistema.

Sistem za praznjenje silosa in vlaženje je sestavljen iz zapiralnega zasuna, celičnega dozatorja, dvojnega polža in vlažilne naprave.

Električno se pogoni napajajo in krmilijo s kotla K5, predvidena pa je tudi vizualizacija na DTS-u.

                                                                            Vodja projekta: mag. Franc Katič, univ.dipl.inž.el.